Gözlərim hər yanda axtarır səni

Əllərim nə üçün çatmır əlinə?

Getsən də mən əsla unutmam səni

Həsrətəm saçının qara telinə.


Nə üçün getmisən? Bir səbəb denən

Qəlbdən sevmiş idim oysa mən səni

Dəyərli olurmuş dünyadan gedən

Dəyərli olmaq üçün ölüm mü yəni?!


Hər zaman sevgidən yazan şairəm

Amma ki, sevginin acı yanından

Sevgidən geriyə qalan şairəm

Qəlbim yaralıdır qəlbsiz qadından@Shahin_Kaziyev.